Lãnh trọn cú đá vào mặt vì muốn giúp bạn

Chạy đến với mong muốn giúp bạn thực hiện động tác trồng cây chuối nhưng anh chàng đã sớm ngã lăn khi nhận trọn cú 'hồi mã thương'.

Cười Thứ bảy, 9/7/2016, 11:18 (GMT+7)