Ngắm sai khoảng cách

Cười Thứ sáu, 1/4/2011, 17:57 (GMT+7)

Tags: