Người đẹp kinh hãi vì bị hổ vồ khi tạo dáng

Mải lo tập trung vào chiếc máy ảnh, cô gái không hề hay biết phía sau con hổ đang tiến đến và vồ lấy mình.

Cười Thứ bảy, 16/7/2016, 09:18 (GMT+7)