Nhân viên an ninh gượng gạo vì 'Trông mặt mà bắt hình dong'

Nhìn mặt một hành khách đi máy bay có dấu hiệu đáng nghi, nhân viên an ninh đã làm mọi cách để kiểm chứng và kết quả thật bất ngờ.

Cười Thứ năm, 2/6/2016, 10:01 (GMT+7)