Những tại nạn nhớ đời

Ngã cắm mặt xuống khi định thực hiện pha nhào lộn trên không với xe máy, đập mặt vào thanh xà ngang, bay ra sau vì sức giật lại của khẩu pháo...

Cười Thứ hai, 21/11/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: