Rủ nhau cùng ngã

Người đàn ông đang định đỡ bạn mình chuẩn bị ngã thì không ngờ cũng bị trượt chân theo.

Cười Thứ sáu, 13/4/2012, 14:00 (GMT+7)