Tắm nước nóng

Hai con giòi bị đá ra khỏi hồ nước nóng không thương tiếc do liên tục "xì hơi" khi tắm.

Cười Thứ hai, 3/10/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: