Thực khách bơi qua biển để đi ăn nhà hàng

Thay vì dùng xe hay thuyền thức thực khách phải tự mình bơi qua biển để có thể đến được nhà hàng dùng bữa.

Cười Thứ năm, 12/5/2016, 14:49 (GMT+7)

Loading