Tiêu Phong so tài Đệ nhất ác nhân Đoàn Diên Khánh

Hàng long thập bát chưởng là 1 trong 2 tuyệt kỹ của Cái Bang bên cạnh Đả cẩu bổng pháp. Theo truyện Thiên long bát bộ, trước thời Hồng Thất Công một nhân vật nữa làm cho Hàng long thập bát chưởng đi vào huyền thoại là Tiêu Phong, một nhân tài kiệt xuất của Cái Bang. Với tấm lòng hào hiệp, chính nghĩa, không chịu khuất phục cường địch, Tiêu Phong cùng với Hàng long thập bát chưởng là nỗi khiếp sợ của tà môn ngoại đạo.

Cười Thứ ba, 8/12/2015, 11:09 (GMT+7)

Loading