Trường Giang hố nặng khi bỏ tiền mua sự thông minh

Đang ngồi tìm cách mua sự thông mình thì Trường Giang và Hứa Minh Đạt đã cầu được ước thấy khi có người mang đến bán.

Cười Thứ sáu, 31/7/2015, 16:24 (GMT+7)