Tự tử không thành

Cười Thứ năm, 6/8/2009, 09:33 (GMT+7)