Video đáp án đổi chỗ 6 chú ếch trên 7 cái cột

Có 6 con ếch và 7 cái cột, hãy đổi chỗ 6 con ếch đó biết rằng ếch không thể nhảy lùi và 2 con ếch không thể cùng chung 1 cột và con ếch chỉ có thể nhảy xa nhất là 2 cột.

Cười Thứ hai, 25/7/2016, 00:01 (GMT+7)