Việt Hương thất vọng vì 'chuyện động trời' của bạn trai

Chưa kịp vui mừng vì được bạn trai dẫn ra công viên chơi và hứa làm một chuyện rất đàn ông thì Việt Hương đã sớm phải thất vọng.

Cười Thứ năm, 25/6/2015, 15:56 (GMT+7)