Xây dựng không cần máy móc

Những người lao động thể hiện kỹ năng tuyệt vời từ xúc cát, bê tông tới vác gạch hoàn toàn bằng tay.

Cười Chủ nhật, 26/5/2013, 08:34 (GMT+7)