Cựu kỹ sư NASA chế tạo robot xếp domino lập kỷ lục thế giới

Nhóm nghiên cứu do cựu kỹ sư NASA Mark Rober đứng đầu, sau 5 năm đã chế tạo thành công robot xếp domino lập kỷ lục Guinness thế giới.

Khoa học Thứ bảy, 31/7/2021, 07:00 (GMT+7)