Đàn cá voi sát thủ bắt cóc cá voi lưng gù con

Kiên nhẫn đợi cá voi lưng gù đực to lớn nặng 40 tấn rời đi, đàn cá voi sát thủ chớp thời cơ và lao tới bắt cóc con non.

Khoa học Thứ năm, 18/4/2024, 19:41 (GMT+7)