Đội hình binh sĩ, khí tài trong Duyệt binh Chiến thắng Nga

Các khối diễu hành với hơn 10.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài bánh lốp tham gia duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ, Moskva.

Thế giới Thứ ba, 9/5/2023, 16:35 (GMT+7)