Cách dạy bé mặc áo chỉ trong vài giây

Đặt mặt trái của áo hướng lên trên, bé đứng phía trên cổ áo. Sau đó, bé cho tay vào hai bên tay áo trước, lộn qua cổ rồi mặc vào người dễ dàng.

Đời sống Thứ năm, 17/3/2016, 10:48 (GMT+7)