Cách gập tất để không bao giờ lạc mất một chiếc

Gấp hai cái tất lồng vào nhau để tạo thành một khối vuông, bạn sẽ không bao giờ phải lo lạc mất một chiếc.
Nguồn: Youtube

Đời sống Thứ sáu, 11/3/2016, 15:06 (GMT+7)