VnExpress
Background Video

Núi Hoa Sơn - con đường tử thần trên ván gỗ

Là một trong những cung trekking nguy hiểm nhất và đã có khoảng 100 người tử nạn nhưng núi Hoa Sơn (Trung Quốc) vẫn không ngừng thu hút du khách.
Du lịch  20:03 - 17/10

Byrne

 
 
 Tags

du lịch Trung Quốc

núi Hoa Sơn

con đường tử thần

trekking

nguy hiểm

du lịch mạo hiểm

du khách

Thiểm Tây

Trung Quốc

Tags: du khách

 
vnexpress