Cao nguyên đá trong ngày hội chợ tình Khâu Vai

Những ngày này, người dân Hà Giang và khắp nơi nô nức đổ về Mèo Vạc tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch - Lễ hội chợ tình Khâu Vai để dâng hương lên miếu Ông miếu Bà và giao lưu cùng đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Giáy...

Du lịch Thứ ba, 19/5/2015, 08:01 (GMT+7)