Chân giò om tương Đường Lâm

Người Đường Lâm vẫn giữ cách làm tương truyền thống bằng tay và dùng nước mưa tự nhiên khiến tương có vị đậm, bùi rất riêng. Sử dụng tương để làm món chân giò om sẽ lưu giữ chút hồn quê trong món ăn.

Du lịch Thứ bảy, 26/4/2014, 08:18 (GMT+7)

Loading