Hải cẩu nhảy lên thuyền đang chạy để xin ăn cá

Đoạn phim được quay tại vùng biển Cabo San Lucas (Mexico) khi một con hải cẩu nhảy lên đuôi thuyền để đòi du khách cho cá.

Weitzel/Youtube

Du lịch Thứ năm, 23/2/2017, 13:06 (GMT+7)

Loading