Khách Tây mong người Việt không phải trả phí rút ATM

Một số du khách ở Anh, Thụy Điển được miễn phí khi rút tiền và hy vọng người Việt Nam cũng được hưởng điều tương tự. 

Phong Vinh - Khương Nha

Du lịch Chủ nhật, 29/7/2018, 08:09 (GMT+7)