Một mình khám phá Hà Giang và Cao Bằng

Chuyến đi một mình đến hai tỉnh miền núi phía bắc là Cao Bằng và Hà Giang kéo dài 5 ngày với đầy rẫy những bất ngờ. Đó là những trải nghiệm trên những con đường đèo ngoằn nghèo trải đầy nắng gió hay ăn ở cùng người bản xứ.

Du lịch Thứ ba, 10/6/2014, 09:30 (GMT+7)