Múa rối nước - nghệ thuật sinh ra từ đồng ruộng

Là sản phẩm của những lúc nhàn rỗi, múa rối nước từ đáp ứng nhu cầu giải trí của người nông dân đã phát triển thành một loại hình nghệ thuật độc đáo, sáng tạo của người Việt.

Du lịch Thứ tư, 24/6/2015, 08:30 (GMT+7)