Những quốc gia người dân ngoại tình nhiều nhất thế giới

55% phụ nữ và 57% đàn ông Mỹ ngoại tình, nhưng 99% lại hy vọng bạn đời của mình là người chung thủy.

Du lịch Thứ sáu, 29/7/2016, 11:56 (GMT+7)