Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn

Khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn chỉ hơn 1.700 km nhưng có sự khác biệt lớn từ thời tiết, phong cách sống đến ẩm thực.
Nguồn: tripi.vn.

Du lịch Thứ hai, 11/4/2016, 13:09 (GMT+7)