Tập quán cho linh cẩu ăn kỳ lạ ở Ethiopia

Là loài động vật ăn xác thối nhưng ở Harar, hàng đêm linh cẩu vẫn được người dân Ethiopia cho ăn như một cách để chúng không vào thành.

Du lịch Thứ tư, 12/2/2014, 16:58 (GMT+7)