Đường dây tải điện siêu cao áp vượt sông Trường Giang

Trung Quốc vào tuần trước hoàn thành đoạn vượt sông của dự án tải điện siêu cao áp kết nối nhà máy Bạch Hạc Than với tỉnh Giang Tô.

Khoa học Thứ ba, 7/12/2021, 09:16 (GMT+7)