Fan nam lao tới ôm chầm, xô ngã Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi bị xô ngã khi gặp gỡ fan ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Giải trí Thứ sáu, 20/5/2016, 08:04 (GMT+7)