Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 6

Phút công bố 6 cặp vào vòng trong và một cặp bị loại đêm 29/4.

Giải trí Thứ hai, 30/4/2012, 02:07 (GMT+7)