Tokiko Kato hát 'Diễm xưa' và 'Ngủ đi con' bằng tiếng Nhật

Tokiko Kato hát 'Diễm xưa' và 'Ngủ đi con' bằng tiếng Nhật.

Giải trí Thứ tư, 3/4/2019, 08:35 (GMT+7)