Đội Long Xuyên hát "Đoàn lữ nhạc"

Đội Long Xuyên hát "Đoàn lữ nhạc" trong "Hợp ca tranh tài".

Giải trí Thứ bảy, 14/4/2012, 10:03 (GMT+7)