Hương Thảo hát 'Think of me'

Hương Thảo hát 'Think of me' trong bán kết 7 'vietnam's Got Talent 2011'.

Giải trí Thứ hai, 16/4/2012, 08:22 (GMT+7)

Tags: