Huy Nam thử thách với món Pad Thái

Trong chương trình Quán quen món ruột, Ca sĩ Huy Nam thử tài đoán món Pad Thái do đầu bếp nhà hàng thực hiện.6'|"][[[[[

Giải trí Chủ nhật, 24/7/2016, 09:07 (GMT+7)