Kiều Trinh hái bầu, bẻ măng

Diễn viên Kiều Trinh cùng các con về Bình Phước tránh dịch, bẻ măng, hái bầu, chôm chôm trong mảnh vườn hơn 10.000 m2.

Giải trí Thứ tư, 12/8/2020, 00:00 (GMT+7)