La Chí Tường hát nhạc phim 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' 1999

Bài hát trong bộ phim có tên "Tới gặp người ta yêu".

Giải trí Chủ nhật, 19/2/2017, 05:00 (GMT+7)