VnExpress
Background Video

Lưu Hiền Trinh hát ‘Cặp ba lá’

Thí sinh Lưu Hiền Trinh hát ‘Cặp ba lá’.
Giải trí  10:46 - 13/10/2012
 
 
 Tags

Lưu Hiền Trinh, cặp ba lá, tiếng hát truyền hình

 
vnexpress