Nhóm Song Song hát "Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk"

Nhóm Song Song hát "Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk" trong bán kết 6 'Vietnam's Got Talent 2011".

Giải trí Thứ hai, 9/4/2012, 09:24 (GMT+7)