VnExpress
Background Video

Nghệ sĩ hãng phim bức xúc khi đạo cụ bị mang bán đồng nát

Đạo diễn Nguyễn Đức Việt, Quốc Tuấn... chất vấn ban lãnh đạo mới của Hãng Phim truyện Việt Nam, chiều 19/9.
Giải trí  23:26 - 19/9

Trần Huấn

 
 
 Tags

Hãng Phim truyện Việt Nam

hãng phim cổ phần hóa

 
vnexpress