VnExpress
Background Video

Cảnh đẹp trong năm đề cử quay phim của Oscar 2018

"Dunkirk" mô tả quy mô khổng lồ của chiến tranh, "The Shape of Water" tạo ấn tượng mạnh về nước, còn "Blade Runner 2049" nổi bật với cách dùng màu.
Giải trí  00:00 - 28/2
 
 
 Tags

Oscar 2018

Dunkirk

Blade Runner 2049

The Shape of Water

Darkest Hour

Mudbound

 
vnexpress