Quá trình làm tranh cát Nữ hoàng Elizabeth

Quá trình làm tranh cát Nữ hoàng.

Giải trí Thứ ba, 10/7/2012, 05:32 (GMT+7)

Tags: