The Artist opening

Cảnh mở đầu phim The Artist.

Giải trí Thứ ba, 28/2/2012, 10:38 (GMT+7)