The Voice Mỹ: Cupid Shuffle - Cupid

Tiết mục trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 07:54 (GMT+7)