The Voice Mỹ: ET - Beat Frequency

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 07:58 (GMT+7)

Tags: