The Voice Mỹ: I Have Nothing - Trevanne Howell

Thí sinh tập 5 vòng Giấu mặt The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 04:07 (GMT+7)

Tags: