Vũ Đình Tri Giao hát "Mama"

Vũ Đình Tri Giao hát "Mama" trong chung kết "Vietnam's Got Talent 2011".

Giải trí Thứ hai, 30/4/2012, 08:11 (GMT+7)