Y Kroc hát "Hello Mr. Morning"

Y Kroc hát "Hello Mr. Morning" trong bán kết 6 "Vietnam's Got Talent 2011".

Giải trí Thứ hai, 9/4/2012, 09:27 (GMT+7)

Tags: