Cách diễn đạt 'on the line'

Thầy Quang Nguyen đưa ra câu "Doctors and nurses put theirs lives on the line to save people", đố bạn biết "on the line" có nghĩa là gì?

Giáo dục Thứ năm, 13/8/2020, 18:09 (GMT+7)