Cách nói về khám bệnh trong tiếng Anh

Để nói về việc đi khám bệnh, tiếng Anh có cụm từ đơn giản "see a doctor". Chẩn đoán, kê đơn nói thế nào, xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để học phát âm chính xác. 

Giáo dục Chủ nhật, 26/2/2017, 10:20 (GMT+7)